اشنایدر الکتریک را کشف کنید

ما در اشنایدر اعتقاد داریم دسترسی به انرژی و دیجیتال از حقوق اساسی بشر است. ما همه را قادر می سازیم تا از انرژی و منابع خود نهایت استفاده را ببرند ، اطمینان حاصل کنیم که زندگی در همه جا ، برای همه ، در هر لحظه روشن است.

ما راهکارهای دیجیتالی انرژی و اتوماسیون را برای کارآیی و پایداری ارائه می دهیم. ما فناوری های پیشرو در صنعت انرژی ، اتوماسیون در زمان واقعی ، نرم افزار و خدمات را در راه حل های یکپارچه برای خانه ها ، ساختمانها ، مراکز داده ، زیرساخت ها و صنایع ترکیب می کنیم.

ما متعهد به استفاده از امکانات بی نهایت یک جامعه باز ، جهانی و مبتکرانه هستیم که علاقه مند به اهداف معنادار ، ارزش های فراگیر و توانمند ما باشد.

خطر دیجیتال و امنیت سایبری

استراتژی خطر دیجیتال اشنایدر الکتریک تشخیص می دهد که امنیت سایبری فقط “ویژگی” مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری نیست. در عوض ، این یک کار اساسی و مداوم تجاری است که با استفاده از استانداردها و روش های خوب برای ایمن سازی اکوسیستم دیجیتال پایان به پایان ، از جمله افراد ، فرآیند و فناوری ، خطرات را شناسایی و کاهش می دهد. استراتژی اشنایدر با چارچوب امنیت سایبری NIST مطابقت دارد و از استانداردهای ISA / IEC 62443 و ISO 2700x استفاده می کند. ما همچنین خدمات امنیت سایبری را برای مشتریان در سراسر بازارها ارائه می دهیم.

کاتالوگ ها

Capacitive Sensors
Rotary Encoders
Ultrasonic Sensors
فهرست