plc

 (Programmable Logic Controller) PLC کنترل کننده قابل برنامه ریزی منطقی در سال 1968 آمریکایی ها اولین PLCرا ساختند و آن را کنترل قابل برنامه ریزی (Programmable Controller) نام نهادند.

آلمانی ها در سال 1973 PLCرا وارد بازار کردند و اکنون شرکتهای مختلفی در جهان در زمینه ساخت و استفاده از PLCدر حال فعالیت هستند.سهم شرکت زیمنس از بازار PLC جهان 26%،  شرکت آمریکایی اُمرُن 26%، آلن برادلی 11%، میتسوبیشی ژاپن 9% و الباقی مربوط به کمپانی های AEG-BOSCHGENERALELECTRICو TELEMECANIQUEفرانسه می باشد.

شرکتهای ایرانی نظیر کنترونیک – صنعت فردا و فتسو آلمانی که همگی مدلی از زیمنس آلمان می باشند.

در واقع  PLC دستگاهی است که یکسری ورودی  و خروجی دارد، ورودی را دریافت کرده یکسری پردازش بر روی آن انجام داده و خروجی ایجاد می کند.ورودی می تواند سنسور ها – کلید های قطع و وصل -عوامل مکانیکی و…باشند. خروجی هم موتورها – رله یا کنتاکتورها – لامپ ها و نمایشگر ها باشند.
با اعمال ورودی به یک سیستم PLC که می تواند به صورت کلیدی و یا سنسور باشد عمل پردازش بر روی آن صورت گرفته و نتیجه عمل در یک عمل کننده یا یک شبیه ساز آشکار می شود.به مجموعه این اعمال یک فرایند یا پروسه کاری گفته می شود. کاربرد PLCمی تواند شامل کنترل هرگونه ماشین و وسیله برقی، کنترل هر سیستم خط تولید و …می باشد.

 

فهرست